Theme Image

ARCHIEF

 

Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2012!!

Na een korte adempauze tussen kerst en Nieuwjaar komt Bureau Pensioen weer op stoom. Wij wensen iedereen een goed 2012 toe met veel communicatiesucces!

Speciale dank gaat uit naar al onze klanten en relaties in 2011:

AG&AI, APG Groep, Centraal Boekhuis, De Goudse, Financial Times, FlexiQ, Floro, Free Musketeers, GoLease, Hogeschool Rotterdam, Intomart GfK, Ministerie van SZW, MPD, Pensioenfonds Vopak, Pensioenfonds voor de Fysiotherapeuten, SPF Beheer, SPIN, SPMS, Sportfondsen Pensioenfonds, Pensioenfonds Woningcorporaties, Rabobank Tilburg e.o., Resources, Smulders & Jacobs en World Pension Summit. 

Wij verheugen ons op een succesvolle voortzetting van de samenwerking in 2012!

 

Terugblik 2011

Het jaar 2011 is een belangrijk jaar geweest voor pensioencommunicatie. Ook voor Bureau Pensioen. Een jaar van herstel, met groeiende omzet en een toenemend aantal klanten. We hebben niet alleen nieuwe klanten mogen begroeten, ook een aantal bekende relaties uit het verleden kozen opnieuw voor ons. En dat voelt goed!

Handboek Pensioencommunicatie

Onze dienstverlening heeft in 2011 een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. In februari verscheen natuurlijk de Handleiding Pensioencommunicatie. Inmiddels maken vijf organisaties gebruik van ons communicatiemodel en de eerste evaluaties zijn lovend. We verwachten dat in 2012 tenminste acht tot tien pensioenorganisaties van het sturingsinstrument gebruik zullen gaan maken, waaronder enkele gerenommeerde pensioenfondsen.

Samenwerking Intomart GfK

In 2011 zijn we eveneens samen gaan werken met Intomart GfK. Zij waren bereid een onderzoeksmodel te ontwikkelen dat aansluit bij ons sturingsinstrument. Hierdoor is een ijzersterk aanbod ontstaan van onderzoek en communicatiebeleid in één.

Docent Pensioencommunicatie

Tot slot gaan we vanaf januari 2012 voor Avans+ een opleidingsmodule pensioencommunicatie aan HR-professionals verzorgen. Verbetering van de samenwerking met HR geldt al jaren als een van de sleutels voor succes bij pensioencommunicatie. Met een plaats binnen het opleidingsprogramma van een vooraanstaande HR-opleiding creëren we hiervoor een perfecte uitgangspositie!

Vooruitblik 2012

In 2012 is het alle hens aan dek voor pensioencommunicatie. De gevolgen van de crisis worden zichtbaar en voelbaar voor deelnemers en pensioengerechtigden. Te beginnen op 19 januari, als veel pensioenfondsen hun besluit over verlagen bekend maken. We zullen duidelijk en eerlijk moeten zijn bij slecht nieuws, maar mogen tegelijkertijd het hoofd niet laten zakken. Verreweg de meeste pensioenorganisaties doen goed en noodzakelijk werk voor hun deelnemers.

Het nieuwe pensioen

Tegelijkertijd start in 2012 de communicatie over het pensioenakkoord. Niet alleen de communicatie over het akkoord zelf is van groot belang, ook de communicatie daarna – in de nieuwe pensioensituatie – is cruciaal. We moeten snel leren van de successen en mislukkingen van de afgelopen jaren en een beter model ontwikkelen voor pensioencommunicatie. Zowel werkbare gezamenlijke kaders als voldoende individuele vrijheden voor pensioenorganisaties zijn noodzakelijk voor succes. Daarbij is het leuk om te vermelden dat Bureau Pensioen aanzit bij de Werkgroep Pensioencommunicatie van het Ministerie van SZW, die hiervoor een aanpak ontwikkelt. Naar

 Naar verwachting zullen de eerste voorstellen voor de aanpak van de communicatie in april naar buiten komen.

Kansen voor pensioencommunicatie

Veel pensioenorganisaties moeten in de komende periode een lastige boodschap brengen. Slecht nieuws. Dat is nooit makkelijk. Toch biedt 2012 serieuze kansen voor pensioencommunicatie. Nu is de tijd om nieuw beleid te maken. Om weeffouten uit het verleden te herstellen. Om eindelijk het lijstje middelen te vervangen voor een bruikbaar sturingsinstrument. Deelnemers verwachten iets van ons. We hebben straks een nieuwe pensioenafspraak waarmee we vooruit moeten en waarmee we de rust moeten gaan herstellen. Rust is de eerste voorwaarde om aan een hernieuwd vertrouwen te kunnen werken.

En tot slot: we hebben nu de aandacht van de deelnemers. Of van tenminste de helft van hen. Dat is de kritische massa die we nodig hebben om ook de opinie van de andere helft te kunnen beïnvloeden, om maar eens een wetmatigheid uit de hedendaagse communicatiewetenschap te noemen. Kortom, 2012 is hét jaar om in beweging te komen.

Bureau Pensioen op Nederlandse Pensioen Top 2011

Rob Simon neemt deel aan de paneldiscussie over governance op de Nederlandse Pensioen Top op 1 december in Amsterdam. 

MPD verstrekt opdracht aan Bureau Pensioen

Bureau Pensioen gaat Media Pensioen Diensten (MPD) ondersteunen bij de ontwikkeling van het communicatiebeleidsplan van Pensioenfonds PNO Media. 

Rob Simon docent bij Avans+

In januari start Avans+ met de korte opleiding Pensioencommunicatie als HR-instrument. Een introductie voor HR-professionals die meer willen weten over de communicatie van pensioenen naar medewerkers en organisatie. In de opleiding is onder meer veel aandacht voor de gevolgen van het pensioenakkoord. Rob zal de opleiding voor Avans+ gaan verzorgen.

Kijk voor meer informatie op de site van Avans+

Campagne deskundigheid van start

Verhoging van de deskundigheid is een van de onderwerpen die hoog op de agenda staan bij pensioenfondsen. Dat geldt zeker voor deskundigheid bij pensioencommunicatie. Het communicatiebeleid moet een goed functionerend sturingsinstrument zijn, wil een pensioenfonds de komende periode van veranderingen succesvol doorstaan. Daarnaast is ook de countervailing power van het pensioenfonds van steeds groter belang, richting stakeholders, maar ook richting de pensioenuitvoerder en andere leveranciers.

Bureau Pensioen helpt pensioenfondsen aan de benodigde deskundigheid. Bijvoorbeeld door zitting te nemen in de communicatiecommissie. Dat gebeurt nu al bij meerdere fondsen. Als adviseur verzorgt Bureau Pensioen geen uitvoerende taken, zodat de positie van andere partners niet wordt bedreigd. Tegelijkertijd is de deskundigheid op deze manier goed geborgd en beschikt het pensioenfonds over voldoende slagkracht om het communicatiebeleid effectief als sturingsinstrument in te zetten. En dat is bepaald geen overbodige luxe met de communicatie over het pensioenakkoord in het vooruitzicht.   

Miniseminar Bureau Pensioen levert nieuwe inzichten op

Afgelopen week vond het seminar Professioneel Communicatiebeleid voor Pensioenfondsen plaats bij Intomart GfK in Hilversum. In die drie bondige presentaties lieten we zien hoe een goede koppeling van deelnemersonderzoek en communicatiebeleid een effectief sturingsinstrument creëert voor pensioenorganisaties, en wat onze klanten hier allemaal mee doen.

We hebben veel positieve reacties ontvangen. Het mooiste was nog wel dat we enkele ervaren rotten in het vak toch weer met nieuwe inzichten naar huis lieten gaan. Alle deelnemers ontvangen nog een informatiepakket. Heb je het seminar gemist en ben je alsnog geïnteresseerd in het informatiepakket? Laat het even weten en we sturen je de informatie snel toe.

SPW verstrekt opdracht aan Bureau Pensioen

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) heeft Bureau Pensioen gevraagd een aanpak te ontwikkelen voor het imagomanagement in 2012. 

SPF verstrekt opdracht aan Bureau Pensioen

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten heeft Bureau Pensioen gevraagd een visiedocument op te stellen.

357 exemplaren van het handboek verkocht

Zes maanden na de verschijning zijn er 357 exemplaren van het Handboek Pensioencommunicatie verkocht. Dat is beter dan verwacht. Een mooi resultaat voor een boek dat geschreven is voor een beperkte doelgroep. Enkele goede recensies hielpen. Ook zijn er inmiddels vijf pensioenfondsen die het sturingsmodel uit het handboek hanteren.

 

Intomart GfK en Bureau Pensioen bundelen expertise

Een goed communicatiebeleid is een onmisbaar sturingsinstrument voor pensioenorganisaties. Zeker in de komende periode. Pensioenuitvoerders moeten gericht en effectief kunnen communiceren, verantwoord keuzes kunnen maken en daarbij over een goede benchmark beschikken. Daarvoor is inzicht nodig in het communicatieproces en dus deelnemersonderzoek.

 Maar dit onderzoek staat niet op zich. Het is onderdeel van het communicatiebeleid, noodzakelijk om gericht, effectief en verantwoord te kunnen communiceren. Dat vergt intensieve samenwerking tussen onderzoekers en communicatieprofessionals.

 Samenwerking Intomart GfK en Bureau Pensioen

Intomart GfK beschikt over de best mogelijke onderzoekexpertise en Bureau Pensioen is de specialist bij uitstek in het advies over effectieve pensioencommunicatie. Vandaar dat Intomart GfK en Bureau Pensioen na meerdere succesvolle projecten hebben besloten om structureel te gaan samenwerken.

 Wat levert de samenwerking op?

Samen ontwikkelen we kant en klaar professionele communicatieplannen, gebaseerd op de kenmerken van uw pensioenorganisatie en gericht op sturing van het communicatieproces. We stellen de huidige positie, de gewenste positie en de mogelijkheden van de communicatie vast. We werken uit hoe u de gewenste positie bereikt, met welke communicatiemiddelen en met welke boodschappen. Ook de wettelijke verplichtingen zijn natuurlijk in het plan opgenomen.              

 Voordeel voor pensioenorganisaties

Onze aanpak maakt van communicatie een effectief sturingsinstrument. Daarbij staat de benchmarkdatabase van de Pensioen Monitor van Intomart GfK tot de beschikking om activiteiten en prestaties aan af te kunnen meten. Daarnaast kunnen investeringen beter worden verantwoord op basis van concreet haalbare communicatiedoelen en meetbare resultaten.

In de komende jaren zullen de pensioenen volop in de schijnwerpers staan. Het is daarom belangrijk dat pensioenorganisaties gericht en effectief kunnen communiceren met hun deelnemers, dat onrust wordt weggenomen en dat bestuurders en managers over concrete sturingsmogelijkheden beschikken. De gezamenlijke aanpak van Intomart GfK en Bureau Pensioen maakt dit mogelijk.

 

Vliegende start H2 2011

Nu de vakantieperiode afloopt, komt Bureau Pensioen weer op stoom. De zomeractie was succesvol en heeft gezorgd voor meerdere leuke opdrachten. Waaronder de ontwikkeling van een beleidsplan met periodieke communicatiemonitor en een leuke workshop over succesvol gebruik van social media. De actie duurt nog een maand.  

Binnen enkele weken introduceert Bureau Pensioen bovendien een aantrekkelijke nieuwe dienst. Hiermee zijn pensioenfondsen en verzekeraars nog beter in staat om sturing te geven aan hun pensioencommunicatie. Momenteel leggen we de laatste hand aan dit aanbod. Volg Bureau Pensioen via deze site, LinkedIn of Twitter voor het laatste nieuws! 

Zomeractie succesvol

De zomeractie van Bureau Pensioen is een succes. Inmiddels is een groot deel van de beschikbare tijd met opdrachten gevuld. Wie nog gebruik wil maken van het aantrekkelijke kortingsaanbod moet snel reageren!

Prima reactie van klant op laatste projecten van Bureau Pensioen

Afgelopen maand werden weer twee projecten succesvol afgerond. Lees de positieve reactie van onze klanten bij Reacties van klanten! 

Zomeractie Bureau Pensioen!

Ook in het derde jaar van Bureau Pensioen verlopen de zomermaanden rustig. Tijd dus om even rustig aan te doen? Zeker niet! Dit is voor ons een reden om vanaf dit jaar te starten met een speciaal zomertarief. Lees meer bij Zomeractie!

Bureau Pensioen in P&Oactueel

De verschijning van het Handboek Pensioencommunicatie is ook opgevallen onder HR-professionals. In het meinummer van P&Oactueel betoogt Rob in een uitgebreid interview waarom openheid en transparantie ook voor de werkgever meer oplevert dan de realiteit onder de pet houden. U kunt het meinummer van P&Oactueel bestellen op www.penoactueel.nl.  

Bureau Pensioen op de FlexiQ Golfdag

Op 19 mei aanstaande geeft Bureau Pensioen een presentatie over de geheimen van pensioencommunicatie op de jaarlijkse Golfdag van FlexiQ in Zoelen.

NPN recenceert Handboek Pensioencommunicatie

"Het boek geeft aanleiding een oproep te doen aan alle pensioenorganisaties: maak vanaf nu 'echt' werk van uw communicatiebeleid; spreek dezelfde taal als werkgevers en deelnemers en ga de dialoog aan. Als u op zoek bent naar oplossingen kan het Handboek Pensioencommunicatie een goed vertrekpunt zijn."

Lees de gehele recensie op: http://www.npn-online.com Kijk onder de button recensie.

 

Veel interesse voor presentaties Handboek Pensioencommunicatie

Diverse pensioenorganisaties zijn al ingegaan op het aanbod voor een presentatie over het Handboek. De presentatie laat zien hoe pensioenorganisaties hun communicatiebeleid succesvol kunnen inrichten. De reacties zijn zeer positief! Ook interesse? Laat een bericht achter op Kennismaken en wij nemen contact op voor een afspraak.

Bureau Pensioen op FD Selections

"Imago opkrikken om vertrouwen terug te winnen"

Lees het interview naar aanleiding van de verschijning van het Handboek Pensioencommunicatie op FD Selections via de button Links.

Bureau Pensioen bestaat 2 jaar!

Op 1 maart bestond Bureau Pensioen alweer twee jaar. Dat 2009 en 2010 zo onstuimig zouden verlopen voor de pensioenwereld was bij de start niet voorzien. Toch hebben wij een groeiend aantal klanten goed kunnen ondersteunen in deze lastige periode. Inmiddels is onze dienstverlening tot volle wasdom gekomen. Getuige ook de verschijning van het handboek vorige maand. In de komende jaren staan herstel van het imago van veel pensioenorganisaties en verdere verhoging van het pensioenbewustzijn onder deelnemers centraal. Bureau Pensioen ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

Start verkoop Handboek Pensioencommunicatie loopt goed

De introductie van het Handboek Pensioencommunicatie kent een succesvolle start. In de eerste twee weken werden bijna 100 exemplaren van het handboek besteld. In de komende weken krijgt de campagne voor het boek meer vorm door interviews en artikelen in bekende pensioenmedia.

Pensioen emotieloos?

Tijdens een congres van de Kring van Pensioenspecialisten eind 2010 werd gewezen op het gegeven dat pensioen in ons levenslied geen plekje heeft weten te bemachtigen. Voor de emoties van geboorte, schooltijd, verliefdheid, trouwen, werken, kinderen, scheiden, opnieuw trouwen en doodgaan is ruime aandacht, maar opvallend genoeg voor pensionering geheel niet. Op de plaats van pensioen zit een gat. Pensionering is duidelijk een non-event, geen emotionele gebeurtenis van enige betekenis. En dat is natuurlijk een knelpunt bij pensioencommunicatie. Geen emotie betekent immers geen aandacht.

Hoe daar verandering in te brengen? Lees verder op www.pensioenweblog.nl

Nieuwe serie artikelen op Nationaal Pensioenweblog

Ter gelegenheid van de verschijning van het Handboek Pensioencommunicatie verschijnt in de eerste helft van dit jaar een nieuwe serie artikelen op nationaal pensioenweblog. In deze serie worden actuele kwesties op het gebied van pensioencommunicatie besproken en behandeld vanuit het perspectief van het boek.

Verschijningsdatum Handboek Pensioencommunicatie bekend!                     

Het Handboek Pensioencommunicatie, Communicatie als sturingsinstrument is in druk. Vanaf 11 februari is het boek verkrijgbaar bij het Centraal Boekhuis of bij Bureau Pensioen, telefonisch of via deze website.

Prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Bureau Pensioen sluit de poort in de week tussen kerst en nieuwjaarsdag. Wij wensen iedereen prettige feestdagen! Graag tot in 2011! 

Titel Handboek Pensioencommunicatie aangepast

Omdat de AFM heeft aangekondigd om ook met een handleiding te komen voor pensioenuitvoerders, hebben wij besloten om de titel van ons boek te wijzigen in Handboek Pensioencommunicatie. De handleiding van AFM is overigens gericht op compliance. Ons handboek is gericht op communicatie als sturingsinstrument voor pensioenorganisaties. Ook de verschijning is weer iets vertraagd: half januari is nu de datum. Het goede nieuws is dat het manuscript inmiddels wel bij de vormgever ligt.

Bureau Pensioen verzorgt workshops voor AG & AI (december 2010)

In 2011 zal Bureau Pensioen enkele workshops verzorgen voor het Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut. De eerste workshop is tijdens de AG Winterschool op 11 februari. Onderwerp van gesprek is de rol van de actuaris bij pensioencommunicatie. Wat is eigenlijk zijn bijdrage aan het imago van de pensioenorganisatie en het pensioenbewustzijn van de deelnemers? Wat kan de actuaris doen om hier gericht mee aan de slag te gaan? 

Artikel in Actuaris (november 2010)

 Op 11 november is De Actuaris verschenen met als thema Communicatie. In dit nummer is een interview opgenomen met Rob over de visie en de oplossingen van Bureau Pensioen voor de communicatieproblematiek rondom de pensoencrisis. Een directe link vindt u bij Links.

Handleiding Pensioencommunicatie op verschijnt in januari (november 2010)

In de voorpublicaties die eerder op pensioenweblog.nl zijn gepubliceerd is de Handleiding Pensioencommunicatie aangekondigd voor oktober en drie januari. Door enkele spoedopdrachten bij Bureau Pensioen is de verschijning echter opnieuw wat vertraagd. Ook enkele kritische meelezers zorgen voor wat vertraging, maar ook voor interessante en sterke toevoegingen. Het manuscript is inmiddels afgerond en naar de vormgever. In januari is de presentatie. Heel even geduld dus nog.

Crisiscommunicatie (augustus 2010)

Onlangs is dan eindelijk het woord gevallen: ‘korten’ op de pensioenen. Het is een van dé hoofdonderwerpen in de nieuwsmedia van de afgelopen weken. Voor veel actieve en gepensioneerde deelnemers zorgt dit voor veel onzekerheid. Zeker ook omdat de namen van de betrokken pensioenfondsen niet allemaal worden genoemd.

Onzekerheid kan heel negatieve emoties tot gevolg hebben. Het heeft een slechte invloed op het imago van pensioenfondsen en (oud-) werkgevers.

Vandaar dat het belangrijk is dat pensioenorganisaties goed over dit onderwerp communiceren. Het management van verwachtingen was al op de agenda gekomen door tegenvallende resultaten en te hoge verwachtingen van deelnemers. Nu is sprake van een extra negatieve impuls.

Verwachtingen van actieve en gepensioneerde deelnemers moeten ongeveer overeenkomen met de dienstverlening van het pensioenfonds en het uiteindelijke pensioenresultaat. Op die manier ontstaat rust en bescherm je het imago van pensioenfondsen en werkgevers.

Dat betekent dat pensioenfondsen, verzekeraars en werkgevers liefst op korte termijn willen reageren op het nieuws over korten van pensioenen. Maar ook dat het hoog tijd is om het verwachtingsmanagement structureel op een goede manier in te vullen.