Theme Image

NIEUWS

Bureau Pensioen verzorgt training Pensioenwet Academie

In maart geeft Bureau Pensioen een workshop in het kader van het executive program van de Pensioenwet Academie. Onderwerp is beleid en strategie bij pensioencommunicatie.

Bureau Pensioen verzorgt workshop Nijenrode

In januari geeft Bureau Pensioen een eerste workshop pensioencommunicatie voor het Executive Pensions Program van Nijenrode Business Universiteit. Rob Simon zal deze workshop verzorgen. Het is de bedoeling om periodiek workshops aan te bieden voor het Executive Pensions Program. Naast Nijenrode blijft Bureau Pensioen ook les geven voor AG & AI.

 Uitbreiding Bureau Pensioen

In de afgelopen twee jaar is het aantal opdrachten langzaam toegenomen. Daarom breiden we de beschikbare capaciteit stapsgewijs uit. Bij opdrachten die dit toelaten gaan we gelaagd gebruik maken van diensten van freelancers die hun sporen hebben verdiend op het gebied van communicatieadvies. Inmiddels zijn de eerste opdrachten op deze manier met succes afgerond.  

Goede start tweede helft 2012

De tweede helft van 2012 is goed begonnen voor Bureau Pensioen. De zomeractie zorgde opnieuw voor veel extra werk. Daarnaast werden nieuwe opdrachten ontvangen van Akkermans & Partners en SPOA. Verder werden onder meer afspraken gemaakt over samenwerking met Sprenkels & Verschuren en Nijenrode Business University.

BPF Koopvaardij kiest voor Bureau Pensioen 

BPF Koopvaardij heeft gekozen voor Bureau Pensioen voor samenwerking bij de ontwikkeling van het communicatiebeleid. De werkzaamheden starten in juli.

Opnieuw zomeractie Bureau Pensioen!

Na het succes van het afgelopen jaar keert de speciale zomeractie van Bureau Pensioen dit jaar terug. Van 21 juni tot en met 7 september 2012 geldt een korting van 30% op het uurtarief voor advieswerk en een korting van 20% op het uurtarief voor tekstschrijven. Maak gebruik van deze buitenkans, want vol is vol!

Mooie evaluatie project SPW

Beste Rob,

In de loop van 2011 hebben wij vastgesteld dat ons imago onder deelnemers, gepensioneerden en werkgevers onder druk stond. Daarbij ontbrak het in ons communicatiebeleid nog aan voldoende inzicht en een concrete methode om de ontwikkeling van imago en pensioenbewustzijn gericht te kunnen beïnvloeden. Met behulp van Bureau voor Strategische Pensioencommunicatie hebben we dit probleem aangepakt. We hebben ons communicatiebeleid omgevormd tot een concreet sturingsinstrument voor imago en pensioenbewustzijn. De nieuwe aanpak kenmerkt zich door slim gebruik van informatie, meer eenvoud, snellere communicatieprocessen en lagere kosten. Maar het belangrijkst is dat we met dit beleid snel en gericht kunnen werken aan ons imago en het pensioenbewustzijn onder onze belanghebbenden. Jij hebt ons daarbij uitstekend geholpen. Bovendien hebben wij de samenwerking als professioneel en zeer plezierig ervaren. Bij een volgende gelegenheid zullen we zeker weer bij jullie aankloppen.

 

Bestuursbureau SPW

 

Bureau Pensioen ontvangt opdracht van Avéro Achmea

Avéro Achmea heeft Bureau Pensioen gevraagd om ondersteuning te bieden bij de inhoudelijke uitwerking van haar merkidentiteit in de pensioencommunicatie met verschillende doelgroepen.

Bureau Pensioen bestaat drie jaar

Vandaag is het drie jaar geleden dat de werkzaamheden van Bureau voor Strategische Pensioencommunicatie van start zijn gegaan. Iedereen dank voor het gestelde vertrouwen tot nu toe. Bureau Pensioen is gezond en staat op eigen benen! We hebben veel zin in de komende drie jaar. Er valt nog heel veel te verbeteren in pensioencommunicatie!

Bureau Pensioen ontvangt opdracht van TPN

Bureau Pensioen zal Total Pensioenfonds (TPN) in de komende maanden gaan ondersteunen bij de planning en de uitvoering van een belangrijk communicatieproject. 

Sportfondsen Pensioenfonds gunt Bureau Pensioen nieuwe opdracht

Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) heeft Bureau Pensioen opdracht gegeven om een nieuw communicatiebeleid te ontwikkelen voor de komende drie jaar. Daarnaast blijft Bureau Pensioen in de komende periode adviseur van de Communicatiecommissie van het pensioenfonds.

Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2012!!

Na een korte adempauze tussen kerst en Nieuwjaar komt Bureau Pensioen weer op stoom. Wij wensen iedereen een goed 2012 toe met veel communicatiesucces!

Speciale dank gaat uit naar al onze klanten en relaties in 2011:

AG&AI, APG Groep, Centraal Boekhuis, De Goudse, Financial Times, FlexiQ, Floro, Free Musketeers, GoLease, Hogeschool Rotterdam, Intomart GfK, Ministerie van SZW, MPD, Pensioenfonds Vopak, Pensioenfonds voor de Fysiotherapeuten, SPF Beheer, SPIN, SPMS, Sportfondsen Pensioenfonds, Pensioenfonds Woningcorporaties, Rabobank Tilburg e.o., Resources, Smulders & Jacobs en World Pension Summit. 

Wij verheugen ons op een succesvolle voortzetting van de samenwerking in 2012!

 

Terugblik 2011

Het jaar 2011 is een belangrijk jaar geweest voor pensioencommunicatie. Ook voor Bureau Pensioen. Een jaar van herstel, met groeiende omzet en een toenemend aantal klanten. We hebben niet alleen nieuwe klanten mogen begroeten, ook een aantal bekende relaties uit het verleden kozen opnieuw voor ons. En dat voelt goed!

Handboek Pensioencommunicatie

Onze dienstverlening heeft in 2011 een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. In februari verscheen natuurlijk de Handleiding Pensioencommunicatie. Inmiddels maken vijf organisaties gebruik van ons communicatiemodel en de eerste evaluaties zijn lovend. We verwachten dat in 2012 tenminste acht tot tien pensioenorganisaties van het sturingsinstrument gebruik zullen gaan maken, waaronder enkele gerenommeerde pensioenfondsen.

Docent Pensioencommunicatie

Tot slot gaan we vanaf januari 2012 voor Avans+ een opleidingsmodule pensioencommunicatie aan HR-professionals verzorgen. Verbetering van de samenwerking met HR geldt al jaren als een van de sleutels voor succes bij pensioencommunicatie. Met een plaats binnen het opleidingsprogramma van een vooraanstaande HR-opleiding creëren we hiervoor een perfecte uitgangspositie!

Vooruitblik 2012

In 2012 is het alle hens aan dek voor pensioencommunicatie. De gevolgen van de crisis worden zichtbaar en voelbaar voor deelnemers en pensioengerechtigden. Te beginnen op 19 januari, als veel pensioenfondsen hun besluit over verlagen bekend maken. We zullen duidelijk en eerlijk moeten zijn bij slecht nieuws, maar mogen tegelijkertijd het hoofd niet laten zakken. Verreweg de meeste pensioenorganisaties doen goed en noodzakelijk werk voor hun deelnemers.

Het nieuwe pensioen

Tegelijkertijd start in 2012 de communicatie over het pensioenakkoord. Niet alleen de communicatie over het akkoord zelf is van groot belang, ook de communicatie daarna – in de nieuwe pensioensituatie – is cruciaal. We moeten snel leren van de successen en mislukkingen van de afgelopen jaren en een beter model ontwikkelen voor pensioencommunicatie. Zowel werkbare gezamenlijke kaders als voldoende individuele vrijheden voor pensioenorganisaties zijn noodzakelijk voor succes. Daarbij is het leuk om te vermelden dat Bureau Pensioen aanzit bij de Werkgroep Pensioencommunicatie van het Ministerie van SZW, die hiervoor een aanpak ontwikkelt.  Naar verwachting zullen de eerste voorstellen voor de aanpak van de communicatie in april naar buiten komen.

Kansen voor pensioencommunicatie

Veel pensioenorganisaties moeten in de komende periode een lastige boodschap brengen. Slecht nieuws. Dat is nooit makkelijk. Toch biedt 2012 serieuze kansen voor pensioencommunicatie. Nu is de tijd om nieuw beleid te maken. Om weeffouten uit het verleden te herstellen. Om eindelijk het lijstje middelen te vervangen voor een bruikbaar sturingsinstrument. Deelnemers verwachten iets van ons. We hebben straks een nieuwe pensioenafspraak waarmee we vooruit moeten en waarmee we de rust moeten gaan herstellen. Rust is de eerste voorwaarde om aan een hernieuwd vertrouwen te kunnen werken.

En tot slot: we hebben nu de aandacht van de deelnemers. Of van tenminste de helft van hen. Dat is de kritische massa die we nodig hebben om ook de opinie van de andere helft te kunnen beïnvloeden, om maar eens een wetmatigheid uit de hedendaagse communicatiewetenschap te noemen. Kortom, 2012 is hét jaar om in beweging te komen.

Bureau Pensioen op Nederlandse Pensioen Top 2011

Rob Simon neemt deel aan de paneldiscussie over governance op de Nederlandse Pensioen Top op 1 december in Amsterdam. 

MPD verstrekt opdracht aan Bureau Pensioen

Bureau Pensioen gaat Media Pensioen Diensten (MPD) ondersteunen bij de ontwikkeling van het communicatiebeleidsplan van Pensioenfonds PNO Media. 

Rob Simon docent bij Avans+

In januari start Avans+ met de korte opleiding Pensioencommunicatie als HR-instrument. Een introductie voor HR-professionals die meer willen weten over de communicatie van pensioenen naar medewerkers en organisatie. In de opleiding is onder meer veel aandacht voor de gevolgen van het pensioenakkoord. Rob zal de opleiding voor Avans+ gaan verzorgen.

Kijk voor meer informatie op de site van Avans+

Campagne deskundigheid van start

Verhoging van de deskundigheid is een van de onderwerpen die hoog op de agenda staan bij pensioenfondsen. Dat geldt zeker voor deskundigheid bij pensioencommunicatie. Het communicatiebeleid moet een goed functionerend sturingsinstrument zijn, wil een pensioenfonds de komende periode van veranderingen succesvol doorstaan. Daarnaast is ook de countervailing power van het pensioenfonds van steeds groter belang, richting stakeholders, maar ook richting de pensioenuitvoerder en andere leveranciers.

Bureau Pensioen helpt pensioenfondsen aan de benodigde deskundigheid. Bijvoorbeeld door zitting te nemen in de communicatiecommissie. Dat gebeurt nu al bij meerdere fondsen. Als adviseur verzorgt Bureau Pensioen geen uitvoerende taken, zodat de positie van andere partners niet wordt bedreigd. Tegelijkertijd is de deskundigheid op deze manier goed geborgd en beschikt het pensioenfonds over voldoende slagkracht om het communicatiebeleid effectief als sturingsinstrument in te zetten. En dat is bepaald geen overbodige luxe met de communicatie over het pensioenakkoord in het vooruitzicht.   

Miniseminar Bureau Pensioen levert nieuwe inzichten op

Afgelopen week vond het seminar Professioneel Communicatiebeleid voor Pensioenfondsen plaats bij Intomart GfK in Hilversum. In die drie bondige presentaties lieten we zien hoe een goede koppeling van deelnemersonderzoek en communicatiebeleid een effectief sturingsinstrument creëert voor pensioenorganisaties, en wat onze klanten hier allemaal mee doen.

We hebben veel positieve reacties ontvangen. Het mooiste was nog wel dat we enkele ervaren rotten in het vak toch weer met nieuwe inzichten naar huis lieten gaan. Alle deelnemers ontvangen nog een informatiepakket. Heb je het seminar gemist en ben je alsnog geïnteresseerd in het informatiepakket? Laat het even weten en we sturen je de informatie snel toe.

SPW verstrekt opdracht aan Bureau Pensioen

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) heeft Bureau Pensioen gevraagd een aanpak te ontwikkelen voor het imagomanagement in 2012. 

SPF verstrekt opdracht aan Bureau Pensioen

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten heeft Bureau Pensioen gevraagd een visiedocument op te stellen.

357 exemplaren van het handboek verkocht

Zes maanden na de verschijning zijn er 357 exemplaren van het Handboek Pensioencommunicatie verkocht. Dat is beter dan verwacht. Een mooi resultaat voor een boek dat geschreven is voor een beperkte doelgroep. Enkele goede recensies hielpen. Ook zijn er inmiddels vijf pensioenfondsen die het sturingsmodel uit het handboek hanteren.